Ingat, Seorang Istri Akan Tetap Cantik Jika Suami Tidak Berhenti Mencintainya Dengan Segala Kekurangannya  Banyak yang bilang, seberapa lama umur perkawinan itu berjalan hingga istri hendak senantiasa menawan dan juga mempesona di mata suaminya tatkala suaminya senantiasa tidak kurang ingat memodali si istri buat senantiasa menawan, berikan dana yang cukup buat senantiasa indah merias diri.

  Sementara itu, seluruh itu tidak sangat mempengaruhi, karna perempuan yang cantiknya alamiah juga hendak senantiasa menawan dimata lelakinya, bila si lelaki itu seorang diri senantiasa memandang kecantikan wanitanya dengan kerasa cinta yang senantiasa tanpa batasan.
  jadi ingatlah dengan baik, istrimu itu hendak senantiasa menawan bila kalian bagaikan suami tidak sempat menyudahi mencintainya dengan seluruh kekurangannya.

  Hati – hati melindungi hati, jangan hingga hatimu mengatakan “ah, istriku sudah tidak menawan lagi”, karna maksudnya rasamu sudah berubah
  hingga untukmu parasa suami, hati – hatilah melindungi hati, jangan hingga keluar dari bibirmu perkata eluhan “ah, istriku sudah tidak menawan lagi”, karna itu maksudnya rasamu sudah berbeda.

  Begitu ia hendak senantiasa menawan bila kalian senantiasa memandangnya dari kebaikan dan juga ketulusannya yang terus mengurusmu, mengurus anak – anakmu, dan juga mengurus rumah supaya senantiasa indah dikala kalian kembali bekerja.

  Tidak hirau dalam kondisi serupa whatever, istrimu hendak senantiasa terlihat menawan di matamu apabila kalian senantiasa bersyukur atas kehadirannya

  Karna tidak hirau dalam kondisi serupa whatever, istrimu itu hendak senantiasa terlihat menawan di matamu apabila kalian senantiasa bersyukur dan juga terus berusyukur atas kehadirannya yang tetap tulus mengurusmu.

  walaupun realitasnya ia tidak seterawat dini kalian jumpa dengannya, tetapi begitu seluruh itu berbeda karna benar ia sangat fokus membahagiakanmu, membahagiakan anak – anakmu, hingga jangan hingga tega hati menggerutui perubahannya.

  Istrimu hendak senantiasa terlihat baik – baik aja di matamu, tatkala kalian senantiasa memandang kelebihannya dengan sempurna
  intinya, istrimu hendak senantiasa terlihat baik – baik aja di matamu, tatkala kalian senantiasa memandang kelebihannya, kebaikannya, ketulusannya, dan juga pengorbanannya dengan sempurna.

  Oleh karena itu, pandai – pandailah melindungi gejolaknya kerasa bosan di dalam suatu ikatan, karna katanya yang demikian ini tentu seluruh orang merasakannya, dan juga mudah – mudahan kalian senantiasa dapat melawannya dengan kebijaksanaan hatimu.

  Ketiadaan istrimu hendak tertutupi dengan amat baik, apabila kalian seorang diri senantiasa menerimanya dengan ketulusan

  Sekali lagi, ketiadaan istrimu itu hendak tertutupi dengan baik, apabila kalian seorang diri benar senantiasa menerimanya dengan ketulusan ynag mencukupi.

  Lalu tuluslah dalam tiap saatnya, supaya hingga kapanpun kerasa cinta yang bersemayam di hatimu tidak sempat pudar dan juga tidak membuat kamu meringik.

  Cinta yang tulus hendak menghantarkan pemiliknya pada kerasa menghargai dan juga kasih sayang yang tiada batas

  ketahuilah, cinta yang tuus hendak menghantarkan pemiliknya pada kerasa menghargai dan juga kasih sayang yang tiada batasan, hingga yakinkan kalian senantiasa menyayangi istrimu dengan tulus.

  Dan juga begitu pula kebalikannya, cintailah suamimu dengan tulus dengan seluruh kekurangannya, hargailah seluruh usahanya dalam membahagiakanmu, dan bersyukurlah serupa whatever pemberiannya.